In het oude testament lezen we dat een gebrek aan kennis gevaarlijk kan zijn (hosea 4,6).  Ook in deze tijd is dat het geval, vele chistenen (en die denken christen te zijn) zijn een  gemakkelijke prooi voor de satan.
We moeten kennis hebben over ons verbond met God (nieuwe testament), we kunnen zo weten wat onze rechten én plichten zijn,  verder hoe we kunnen standhouden en de geestelijke wapenuitrusting Gods gebruiken.

Enige algemene kennis over de vijand behoedt ons ook voor ernstige misstappen. (1)
De satan is de tegenstander van de enige ware God,  en het geestenrijk op of rond aarde is  de satan,  ze zijn de vijand van God,  zonder enige uitzondering.
Als bijv een heks een bep afgod(in) aanbidt, dan is dat automatisch aanbidding van de  gevallen aartsengel lucifer, die de leider is van de afgoden, en zich voordoet als een engel of  heer van het licht (zonnegod).
Je kan het ook zien aan de vruchten, de natuur van de duivel (satan) is bedrog, misleiding, leugen, haat , moord.
Als een christen zich inlaat met hetgeen van de duivel is, dan kan dat ernstige gevolgen hebben voor hem/haar, ziekte en/of onheil kan het gevolg zijn.
Ook het weigeren om zich te bekeren, en gewoon bewust door blijven zondigen kan ziekte tot gevolg hebben, (vroeger werd soms iemand overgeleverd aan de duivel wat betreft het vlees,  maar geestelijk bleef de persoon behouden)
Véél mensen (niet christenen) vallen onder het gezag van de duivel, velen weten dat niet (bijv moslims) , maar die het wél weten zijn de heksen en satanisten.
Er is een geestelijke strijd (oorlog) tussen de enige ware God van de christenen ( en joden), tegen de afgoden.
De heksen strijden actief mee tegen hen die Jezus volgen, met misleiding, infiltratie, met  vergiftiging (met bacterieën en andere moeilijk te  bewijzen  stoffen),  toverij met behekste voorwerpen zoals amulet, talisman, genezende stenen, of gewoon een besproken kaartje,  en aan de afgoden gewijd voedsel.
Ook gebruikt men electronische wapens zoals zenders met richtantenne, en laser-wapens,  die in combinatie met paranormale waarneming gebruikt worden.
De heksen doen ook aan paranormale genezing, magnetiseren, waarzeggerij, e.d, het
paranormale is het terrein van de duivel,  de christen mag zich daar niet mee inlaten.

Vaak heeft zo een heks katholieke symbolen speciaal neergezet of opgehangen om katholieken te misleiden, zoals een kruis met beeld en palmtakje erbij en/of een mariabeeld.
Zorg ervoor dat u geen occulte boeken of voorwerpen in huis hebt, want het is een toegang voor de duivel.
Verwijder ook alles wat met afgoderij te maken heeft, zoals bijv mariabeelden.
Ga zoveel als mogelijk is,  alleen met echte christenen om.
Je mag als christen geen paranormale cursus volgen, of occulte boeken lezen, dat kan niet.
Op sommige christelijke sites zoals verhoevenmarc.be vind je info over occulte symbolen.
Toevallig zag ik bij xandernieuws een foto en beschrijving van een groot afgodsbeeld met  jakhalskop ( anubis ) en een rok,  en zo een afgodsbeeld (kleine versie) had ik eens gezien bij  een plaatselijke 'christen' .
(Deze man geloofde niet dat er heksen in zijn dorp waren, dat zei hij tegen mij.)Door deze kennis wist ik dat het om een afgodsbeeld ging, en dat maakt de zgn christen
verdacht, hij is vermoedelijk zelf new ager of heks.

Het is goed om op te letten wat voor symbolen, en/of afgodsbeelden men in huis heeft,  vaak hebben new agers een huis altaartje voor de afgoden, maar kan ook in de tuin.
Het kan goed dat new agers, heksen, satanisten gewoon een christelijke kerk bezoeken,  en  meedoen aan avondmaal ,  of zelfs een perfekte preek doen.

Je kan hen alleen herkennen aan de vruchten (aan de vrucht kent men de boom), maar ook  kunnen we ze herkennen via hun symbolen en afgodsbeelden.
Ook is er op internet een video te zien waarin een voormalig minister Balkenende (cda) een symbool van de duivel (gehoornde ramskop) cadeau doet aan zijn opvolger Rutte.
http://pineut.wordpress.com/2011/08/21/demon-baphomet-cadeau-van-balkenende-aan-rutte/
We weten dat de duivel de vorst is van deze wereld, nog zolang God het toelaat.

Enkele voorbeelden van gebrek aan kennis,  voorbeeld 1
Een katholieke vrouw bezoekt een waarzegster, de waarzegster vertelt dat de zoon van de vrouw de oorzaak is van het eczeem (huidziekte) van de vrouw.
Hierdoor wordt de zoon aan de kant geschoven, en men probeert later zelfs de zoon uit huis te plaatsen.
Het kontakt met het occulte zorgde voor veel negativiteit voor de zoon, met ernstige gevolgen voor het gehele leven.
De vrouw is lang ziek geweest, en overleed toen ze 63 jaar was.
Zelfs op haar sterfbed werd ze nog ingestraald door een heks, en riep om hulp.
Weerloze patienten en babies zijn een gemakkelijke prooi voor de heksen, in vroegere tijden  wantrouwde  men daarom vaak verloskundigen,  en terecht.
Het maakt niet uit wat voor baan heksen hebben, ze werken gewoon voor de duivel en dat staat bij hun op de eerste plaats.


Voorbeeld 2
Een katholieke man had een eczeem aan zijn voet, en iemand gaf hem een ingestraald kaartje  van Jomanda (bekend paranormaal medium in Nederland) , de man legde dat kaartje onder zijn nachtkussen, en voelde na een paar dagen kriebels op zijn hoofd.
Hierna hoorde hij gevloek in zijn hoofd, en een zeer sterke drang probeerde hem er toe aan te zetten zelfmoord te plegen met een geweer.
De man kon op het nippertje een fles wijwater pakken en goot dat over zijn hoofd, en de demonische drang was er niet meer.
Ook al is wijwater niet hetgeen de bijbel leert om te gebruiken, toch hielp het de man in erge nood. ???
De man had naar een echte christen moeten gaan, en die had dan samen met de man een bevrijdingsgebed uitgesproken,  en daaropvolgend de duivel verdreven in de naam van Jezus de Christus.
Iedere échte christen heeft gezag of autoriteit verkregen om demonen uit te drijven, dit is dus niet alleen voor oudsten of voorganger, maar voor iedere échte christen.
Maar waar kan de man directe hulp vinden ,en dat zonder camera 's en geluidsopname ???
Zijn er nog christenen die handelen zoals de eerste échte christenen ?