Praktijk strijd

In de praktijk gebruikt men electronische wapens zoals laser, en microgolf en radiogolf zenders  met richt-antenne, zo kan men een straal of bundel trillingen zenden.
Ook  worden  veel  ultrasoon  geluidsgolf  wapens  gebruikt,  te  onderscheiden  in  electronische  en  perslucht  wapens.  

Men gebruikt deze wapens gecombineerd met paranormale waarneming,  men kan zo de
normaal onzichtbare straal zien,  en men kan het slachtoffer observeren.
Men bestraalt meestal rechtstreeks, ook kan men de straal naar boven richten en terug kaatsen  via de reflecterende laag rond de aarde.
Ze kunnen u gemakkelijk op kilometers afstand bestralen,   dit  als ze geen andere mogelijkheid  hebben,   ook kan men bestralen vanuit drones.
De korte golf gaat ver, deze kan (met reflectie) tot aan de andere kant van de wereld gaan
(staat in electronicaboek),   de lange golf is weer beter om via de grond te bestralen.
Men  kan ook  vanuit een kelder of  diepe put(buis)  via  de grond bestralen.
Men bestraalt meestal tijdens de slaap van een slachtoffer, en bij het wakker worden wordt
direct de zender stopgezet,   of men draait rustig de potmeter dicht,   of men  draait   de straal  of  de  bundel trillingen weg van het slachtoffer.
Als het slachtoffer inslaapt haalt men hem/ haar weer uit de slaap,  dit blijft men herhalen.
Een andere methode is dat men met een laag vermogen zendt, zodat het slachtoffer onrust
voelt en / of warmte, en niet kan inslapen.  Het vermogen is zodanig laag ingesteld  dat    het  slachtoffer  niet weet dat ie bestraald wordt.
Door de bestralingen kan men kanker veroorzaken, en /of andere ziekten.
Opmerking : bij voortdurende slapeloosheid of niet kunnen inslapen en het eventueel warm
hebben, wees alert ,  en plaats enkele detectors ,  een laser en een microwave detector.
(en  een  ultrasoon geluid detector)

Veel dromen kan ook een aanwijzig zijn voor bestraling.
Natuurlijke beschermingsmiddelen zijn nuttig omdat de aanvaller met meer vermogen moet
zenden, en de meeste zenders zijn dan onbruikbaar, en de straling kan beter gemeten worden.
Als je afgelegen woont heeft het misschien ook nut voor je bescherming, maar in de meeste
gevallen is het niet mogelijk (met de mogelijkheden die ik ken) om je volledig te beschermen

Ik  denk  aan   kunststof of plastic platen of planken, en reflecterend materiaal aan de buitenkant, zoals  gepolijst aluminium of speciale reflecterende folie (huishoudfolie werkt niet),  of spiegels (schuin  opstellen tov de straal zodat deze afkaatst).
Misschien zijn er betere stoffen ? zoals koolstof, bakeliet, expoxy ? wie weet het ?
Toen ik extra plastic planken bijplaatste tot een totale dikte van bijna 16 cm,   toen kwam
er  nauwelijks iets doorheen,   maar na ongeveer twee maanden kreeg men krachtigere apparatuur,  en ging het er gemakkelijk doorheen.
Laser gaat gemakkelijk door plastic, staal, en rubber, maar kun je wel afkaatsen met schuin
geplaatste spiegels  of  gepolijst aluminium  of  speciale  reflecterende  folie.
huishoud aluminium  folie  is  niet   geschikt  voor  afscherming.
Misschien weet iemand hoe je zo'n straal electronisch kunt stoppen en/of naar het lichtnet kunt  laten gaan,   het zgn aarden of een kooi van faraday werkt niet als afscherming.
De  kooi  van  faraday  werkt  wel  bij   bliksem,  of  aanvallen   met  andere  soort   electronische  wapens   voor  zeer  korte  afstand,  waarbij  men  de  stilstaande  lucht   electrisch  geleidend  maakt,    gevolg  kramp  door  stroom.
Als  je een  vrijstaande  woning  hebt,  dan kunnen  ze  dat  niet.

Toch  moet  het  mogelijk  zijn  om  je  af  te  schermen  tegen  microgolven,  ik  denk  aan  spoelen  van  koperdraad,   zo  ongeveer  als  bij  een  transformator.
Of  vele  kleine  spoelen  tussen  twee  metalen  platen.  
Welke  electronicer  geeft  gratis   advies  hierover


Bovennatuurlijke aanvallen
De  praktiserende  heiden  kan behalve paranormaal waarnemen ook geheel uit het lichaam treden,   en met de  snelheid van de gedachte zich verplaatsen (astraal reizen).
Zo heeft men ontmoetingen met de duivel (demonen en boze geesten) en zo kan  men  ook
mensen wakker houden en kwellen, en ziek maken. (christenen worden hier tegen beschermd),  ook kan men klopgeluiden maken, ook kan men het slachtoffer geluiden laten horen die  omstaanders niet horen.

Zo kan men dit doen door te slaan op het slachtoffer , het slachtoffer ervaart dit als geluid.
Als deze uitgetreden heksen zich verkleinen worden ze zichtbaar, dat heb ik zelf gezien.
Bij  verkleining is het hoofd minder verkleind dan de rest van het energetisch  lichaam.

Ik geloof dat dat ook voor demonen geldt.
Zijn dit de zgn aliens of buitenaardsen ?  Ik denk van wel.
Het kan ook gebeuren dat christenen beproefd worden, er kan bijv iemand op u komen liggen,  dan gewoon niet bang zijn, vertrouw / geloof op Gods woord , en de demon zal van u vlieden.
Ook ooit een kramp om de tenen of om de arm, dit is ook demonisch en moeten we
weerstaan, vasthouden aan Gods woord.Hoe men mensen geestelijk kapot tracht te maken
De praktiserende heidenen weten allemaal wie bij hen behoort en wie niet.
Ze weten allemaal van de strijd tegen de heiligen, en doen daar allemaal aan mee als dat
hun gevraagd wordt.
Ze kunnen bijv afspreken dat ze iemand gaan stalken, en dat in meerdere dorpen.
Ze kunnen bijv als ze onderweg met de auto de te stalken persoon tegenkomen de mond wijd  openen, en het hoofd achterover buigen, dit is al gedaan juist net voor het slachtoffer de heks  ziet,   een paranormaal iemand is u altijd voor.

Ze  kunnen  ook  telkens  met  een  vinger  naar  hun  oog   gaan,  telkens  als  je  zo'n  praktiserend  heiden  ziet,   het  is  een  handeling  die  eigenlijk  wil  zeggen  dat  je  kijken  niet  gewenst  is.
De  praktiserend  heiden  verstaat  de  stem  satans  en  wordt   direct  geleid  door  demonen en/of  boze  geesten(zie  bijv  Handelingen 16:16-17)   ,  is  dus  ingelicht  over  wie  u  bent,  en  krijgt  direct  de  instructie  welke  actie  te  doen.

Als je dat nou regelmatig meemaakt, en in verschillende dorpen, en door vele personen , dan  zou je kunnen gaan denken dat het niet kan, en dat je geestelijk iets mankeert.
Daar is het de daders (heksen) ook om te doen, om u te laten denken dat u gek bent.Ook kan men het bestralen imiteren door trillingen te veroorzaken, deze gaan in tegenstelling  tot de electronisch opgewekte trillingen niet door u heen.
Ze zullen dat doen op plaatsen waar u het onmogelijk acht dat men u bestraalt, en zo
proberen ze u te doen geloven dat ook de ├ęchte bestralingen ingebeeld zijn.
Ook zullen ze vermijden dat uw eventuele partner iets van het bestralen merkt, het is dan ook  goed om detectors te gebruiken, en ook de partner goed in te lichten over hoe de vijand  werkt, en vooral geen arts iets vertellen.

Ik wil nog wijzen op de mogelijkheid dat zeer hoge freqenties gebruikt kunnen worden, het is  niet zeker dat we die met een goedkope detector kunnen detecteren, die gaan meestal tot 3 gigahertz.