Toverij door behekst voedsel of drank

Geschreven op 4 augustus 2015.
In de maand april had ik te maken gehad met een bovennatuurlijke aanval door de satan.
Er zijn christenen die denken dat ze volledige bescherming hebben daartegen en dat is  gelukkig ook zo in de meeste gevallen, maar er zijn uitzonderingen op deze regel.
Je kan bijvoorbeeld al wat langer een bepaalde zonde doen, en zo een deur voor de duivel  openzetten .

NBG51 bijbelvertaling teksten :
Efeziers 4:27 - en geeft de duivel geen voet.
Jacobus 4:7 - Onderwerpt u dus aan God, maar biedt weerstand
aan de duivel, en hij zal van u vlieden.

We moeten dus niet zondigen, we moeten ons daarentegen onderwerpen aan God, en ook weerstand bieden aan de duivel.  Dit leert de bijbel ons.
Toch kan de vijand nog invloed op ons uitoefenen door ons iets te laten drinken of eten wat  aan de afgoden gewijd is, of wat behekst is.
Op die manier kan je wel vatbaar zijn voor toverij,   maar toch maar beperkt.


Handelingen hoofdstuk 21 vers 25

25 Maar inzake de heidenen, die tot het geloof gekomen zijn, hebben wij als ons oordeel geschreven,  dat zij zich hebben te wachten voor wat aan  de afgoden geofferd is,  voor bloed,  voor het verstikte en voor hoererij.

Ik geloof dat de vijand ook op grote schaal dit in de praktijk brengt,  voedsel wijden en
bespreken, zodat satan meer invloed verkrijgt.
In april ben ik jarig ,  vier  geen  verjaardag,  wel haal ik dan  gewoonlijk een vlaai,  Ik besloot al vroeg te gaan.
Overigens  had ik al ooit een verdachte bediende gezien in die bakkerswinkel ,   maar ik had graag een  kwaliteits vlaai, en een supermarkt vlaai is dat naar mijn smaak niet.

Om veilig eten te kopen kan je het best naar een supermarkt gaan,  en zeker nergens iets van  tevoren bestellen.
Het is niet alleen toverij waar je mee te maken krijgt,  maar ook vergiftiging,
en reken maar dat ze precies weten welke stoffen , bacterien, schimmels ze moeten nemen  zonder dat er bewijs van opzettelijke vergiftiging kan zijn.
Ik had van de vlaai gegeten.
Een tijd later ging de bel van de voordeur, er stond iemand die ooit oudste was bij een  christengemeente uit de omgeving.
De man schudde mij de hand en  vroeg of ik nog oud ijzer  had , dit voor de christengemeente.

Ik had die christengemeente wel eens enkele malen bezocht, en mijn vrouw kwam daar wat vaker op mijn advies,  omdat ze nauwelijks kennis had van de bijbel  was  het   goed  voor  haar  om   daar  wat  bijbel kennis  op  te  doen .
Maar  helaas  wordt  daar niet  het  volledige  evangelie  gepraktiseerd.

De betreffende gemeente is onder een overkoepelend orgaan, dat nodig is om wettelijk erkend  te worden als gemeente(kerk)  in Belgie.
Ze doen daar voor zover ik weet niet aan genezing, en bevrijding (duiveluitdrijving), ook wordt  de doop in de Heilige Geest niet gepraktiseerd.
De gemeente is wel in orde wat betreft leiding, er zijn meerdere oudsten,  nog  beter is  nog enkele  oudsten erbij.  
Een oudste betekent verantwoordelijke  of  opziener.

Ik vertelde de christen dat ie voor mij verdacht was, omdat ie een symbool aan de voordeur  had hangen dat bij praktiserende heidenen vaak  voorkomt.
In dit geval een krans.
Een gevlochten krans,  of van steen,  een hart,   een afbeelding van de zon,  een bokkenschedel met hoorns, een stierenkop, een heks, allemaal occulte symbolen.
Wat ik de man niet vertelde was dat ie mij al eerder was opgevallen in de gemeente, omdat ik  scherp oplet op bepaalde standpunten die men inneemt, dit om infiltranten te ontmaskeren.
De man vertrok, en even later klom ik op een steiger bij mijn garage om iets op te meten.
Het was alsof ik op mijn hoofd vast gegrepen werd en ik verloor gedeeltelijk de controle over  mijn lichaam, en liet me plat op de steiger vallen, en wist toch heelhuids  onder te komen.

Ik viel op mijn knieen en bad in Jezus Naam, en ik moest overgeven, de behekste vlaai kwam  eruit, ik wou naar binnen gaan en deed dat zoals een ijsschaatser,  met lange uithalen wist ik  me te verplaatsen.
Kwam bij het toilet, en weer overgeven, en gelukkig het laatste restje van de behekste vlaai  kwam  eruit,  de toverij was voorbij,  ik was weer helemaal in orde.

Ik  vermoed  dat de zgn christen bob V ook een rol speelde ,  door me de hand te geven had  hij de mogelijkheid om krachten door te geven ,  mede omdat ik die besmette of  behekste  vlaai gegeten had.
De zgn christen kwam voor de eerste keer in zovele jaren, en daarbij tegelijkertijd de toverij en  de occulte aanval .
Dus, ik geloof niet in het toeval, het was een gecoordineerde actie van de vijand.
De  betrokken christen woont overigens in de buurt,   in dezelfde straat als waar  de  voormalige oude woning  van  buurman willy v staat,  aan de overkant van de straat.

Wat ik me afvraag is : hebben ze ooit nagegaan of bob echt gedoopt is, en zijn daar getuigen van gehoord.
Men zal zeggen : je hebt geen bewijs.  Nee dat heb ik niet,   maar voor mijzelf wel aanwijzingen  genoeg.
Je moet eerder handelen en alert zijn.