De therapie van Dr Hulda Clark

De therapie staat beschreven in het gratis te downloaden boek : The Cure for all Diseases van Dr Hulda Clark.
Er staat een bouw beschrijving in van een zgn zapper waarmee je bakteriën kunt
doden, en zo ook kanker kunt genezen, en mogelijk andere ziekten zoals reuma.
Zelf heb ik lange tijd last gehad van een eczeem / uitslag aan mijn beide handen, dit
was wel wat te camoufleren met vaseline, maar toch hinderlijk.
Ik gebruikte weleens de orginele zelfgebouwde HC zapper, maar zag nooit enig
resultaat.

Ik dacht overigens dat mijn eczeem veroorzaakt werd door de aanvallen met
elektronische wapens die de heksen iedere nacht op mij doen.
Maar toen na een maaltijd in een eetcafé in Lommel plotseling mijn eczeem erger  werd, toen viel het spreekwoordelijke kwartje, en wist ik dat het vergiftiging was, en ik  wist al langer dat er op veel plaatsen met bakteriën vergifigd wordt (gevolg  o.a  spijsvertering stoornissen, eczeem).


Ik expirimenteerde weer met zappers, en tot mijn verbazing was er direct resultaat ,
de handen werden mooi glad, het eczeem verdween.
Ook kwam het nog eens een beetje terug, ik bezocht een klooster-brouwerij en vond
het verdacht toen een vrouw aan de zelfbediening mijn bier naar de kassa meenam
ipv het direct op mijn dienblad te zetten, de tweede keer liep ik door maar keerde
onverwachts om, en ik zag nog net dat de vrouw boven mijn bier een wrijvende beweging maakte met duim en wijsvinger.
Ik wou niet direct aan vergiftiging denken, ik verwierp die gedachte, maar toch kwam
het eczeem weer even op.
Na zappen (HC therapie) verdween het eczeem weer, het eczeem is een reactie op de bacteriën waarmee ik vergiftigd werd.
Ik weet niet 100 % zeker of de zapper therapie werkt, kan toeval zijn, maar het is de
moeite waard om dat te onderzoeken.

Veel  zappers  hebben  onder  de  pulsen  ook  nog  een  continu  gelijkstroompje  lopen,Dit  is  te  zien  met  een  oscilloscoop.  Ik  geloof  dat  we  alléén  gelijkstroom  pulsen  moeten  hebben.


Mijn conclusie over de zappers is dat ze moeten voldoen aan de volgende voorwaarden :
Je moet blokvormige pulsen hebben met daartussen échte pauzes, zoals je ook
verkrijgt met de handmatige zap methode (later geef ik beschrijving daarover).
De pulsen moeten allen dezelfde kant op gaan, het moet dus gelijkstroom zijn.
Mogelijk is het beter dat de puls niet even groot is als de pauze, omdat dit onnatuurlijk  is , net zoals een blokgolf onnatuurlijk is, en dat kan nou juist de reden zijn  dat de  bateriën gedood worden.
De financiele belangen zijn groot, er zijn partijen die veel verdienen aan zieke
mensen, en men zal dus trachten te voorkomen dat mensen zo eenvoudig en
goedkoop kunnen genezen.

Ik vraag me dan ook af of de 555 chip die Dr Hulda Clark adviseert , of daar een
continue gelijkstroom onder de pulsen door ging, of dat er enkel pulsen waren met
échte pauzes ertussen.  Mogelijk zijn die chips later veranderd, of andere fabrikanten ?
In ieder geval is de handmatige methode duidelijk, alléén gelijkstroom pulsen, géén
continue gelijkstroom erbij.

Voor degenen die al een 9 volt HC zapper gebouwd hebben  volgens  het  schema  in  het  engelstalige  boek   The Cure for all Diseases van Dr Hulda Clark.
Je kan door 3 tot 5 dioden 1N4148 in serie toe te voegen aan de uitgang van je zapper de continue gelijkspanning blokkeren.  ( 1 diode  heeft  0,6 volt  ,  drie  dioden  vormen  een  drempel  van 3 x 0,6 =  1,8 volt.  Blokkeert  dus  een  continue onderstroom  tot  1,8 volt.
Mogelijk ? werkt de zapper nu wel bacterie dodend, het is de moeite waard om dit uit te proberen. Wel is het nodig een 12 volt accu te gebruiken, als de zapperstroom te sterk is kan je een diode bijplaatsen.

De handmatige methode van zappen: neem een 9 volt batterij, verbind dmv een clip de batterij met twee draden, de plus draad en de min draad, bevestig aan beide draden  een koperen buisje.
Neem bijv 1 buisje in de linkerhand, en doe een plastic handschoen aan de rechterhand, neem dan het buisje in de rechterhand (met handschoen aan) en klop met  dat buisje zo snel als mogelijk op het ontblote rechter bovenbeen.
Zo gaat er een pulserende gelijkstroom door u heen, deze methode kan men niet saboteren, is niet duur, en voor iedereen te doen. (nadeel   is  wel dat  de  frequentie zeer  laag  is)  Let wel op dat je niet met de koperen buisjes tegen elkander komt (gevolg kortsluiting).

Ik  heb  wat  geexpirimenteerd  om  een  zapper  te  bouwen  die  alléén  gelijkstroom (DC)  pulsen  genereert,  dus  zonder  continu  gelijkstroompje of  wisselstroompje erbij.
Er  zijn  meerdere  mogelijkheden,  met  een  transformator,  of  met  een  spoel,  of  versterking  met  transistor of  opamp.
Er  zijn  schema's  circuits  op  internet  te  vinden  met  een   transformator,  maar  deze  spierstimulators  leveren  meestal  een wisselstroom.
Dit  is  eenvoudig  om  te  zetten  in  een  gelijkstroom  dmv  één  of  twee dioden  te  plaatsen.  (enkele tens circuits bij chemelec.com/projects)
Ook  is  het  goed   een  regelbare weerstand (potmeter) te  plaatsen ,  zodat  je  de  sterkte  van  de  stroom  kunt  regelen.

Ik  plaats  hieronder  een  schema  of   circuit  met  een  opamp  en  optocoupler  en  transistor,  waarbij  ik  een  condensator (elco) geplaatst  heb  speciaal  voor  de  veiligheid,  laat  wisselstroom   door,  ook  pulserende  gelijkstroom,  maar  spert  continue  gelijkstroom.
Hierdoor  kan  geen  continue  gelijkstroom  via  de  met  optocoupler  verbonden  transistor  tot  u  komen,  tenminste  niet   als  de  transistor  normaal  werkt.
Ik  gebruik  dan  ook   degelijke  transistors
Eerst  eens  proberen  met  maximaal 12 volt ,   indien  stroom  te  zwak  is  kan  je  de  puls-tijd wat  vergroten,  en   de  pauze-tijd  wordt  dan  in  dezelfde  mate  minder.
Hiervoor  moeten   we  de  weerstand RF  vervangen  door  twee aparte weerstanden met  elk  een diode,  hierbij  ook  een  instelpotmeter  zodat  de  pulsbreedte  instelbaar  is.
Je  kan  ook  een  6  of  12 volt  accu  in  serie  koppelen  aan  de  12 volt accu  voor  een  krachtigere  puls.
Een  puls / pauze  verhouding  noemt  men  duty-cycle  en  als  die  duty-cycle 50% is,  dan  is  de  puls tijd  gelijk aan  de  pauze tijd.
Voor de  duidelijkheid,  bij  een  duty-cycle  50%  krijg  je  bij   12 volt  ongeveer  7,5 miliampére stroom  door  je  heen,  bij  een  continue 12 volt stroom  is dat  het  dubbele,  vandaar  is  het  wat  veiliger  met  een  grotere pulsbreedte  te  werken.

Dit  schema  of  circuit  is  alléén  bedoeld  voor  mensen  die  al  bezig  zijn  met  dergelijke  behandelingen  en/of  onderzoek.
Stroom  kan  gevaarlijk  zijn,  nooit  op  vochtige  plekken, wondjes e.d  aansluiten,   gewoon  twee  koperen buisjes  gebruiken  voor  in  de  handen,  eventueel  ook  twee koperplaatjes  voor  onder  de  voeten.
Ik  ben  geen  electronicer,  en  geen arts,  en   ben  niet  verantwoordelijk  als  iemand  nadeel  heeft  of  krijgt  door  het  gebruik  van  de  schakeling.  Eigen risico dus.Persoonlijk geef ik de voorkeur aan frequenties tussen de 70 en 150 hertz.