De therapie van Dr Hulda Clark

Ik  heb  besloten  na  ervaringen  om het  schema  wat  aan  te  passen (update  11 februari 2020)

De therapie staat beschreven in het gratis te downloaden boek : The Cure for all Diseases van Dr Hulda Clark.
Er staat een bouw beschrijving in van een zgn zapper waarmee je bakteriën kunt
doden, en zo ook kanker kunt genezen, en mogelijk andere ziekten zoals reuma.

Veel  zappers  hebben  onder  de  pulsen  ook  nog  een  continu  gelijkstroompje  lopen,Dit  is  te  zien  met  een  oscilloscoop.  Ik  geloof  dat  we  alléén  gelijkstroom  pulsen  moeten  hebben.


Mijn conclusie over de zappers is dat ze moeten voldoen aan de volgende voorwaarden :
Je moet blokvormige pulsen hebben met daartussen échte pauzes, zoals je ook
verkrijgt met de handmatige zap methode (later geef ik beschrijving daarover).
De pulsen moeten allen dezelfde kant op gaan, het moet dus gelijkstroom zijn.
Mogelijk is het beter dat de puls niet even groot is als de pauze, omdat dit onnatuurlijk  is , net zoals een blokgolf onnatuurlijk is, en dat kan nou juist de reden zijn  dat de  bateriën gedood worden.
De financiele belangen zijn groot, er zijn partijen die veel verdienen aan zieke
mensen, en men zal dus trachten te voorkomen dat mensen zo eenvoudig en
goedkoop kunnen genezen.
De handmatige methode van zappen: neem een 9 volt batterij, verbind dmv een clip de batterij met twee draden, de plus draad en de min draad, bevestig aan beide draden  een koperen buisje.
Neem bijv 1 buisje in de linkerhand, en doe een plastic handschoen aan de rechterhand, neem dan het buisje in de rechterhand (met handschoen aan) en klop met  dat buisje zo snel als mogelijk op het ontblote rechter bovenbeen.
Zo gaat er een pulserende gelijkstroom door u heen, deze methode kan men niet saboteren, is niet duur, en voor iedereen te doen. (nadeel   is  wel dat  de  frequentie zeer  laag  is)  Let wel op dat je niet met de koperen buisjes tegen elkander komt (gevolg kortsluiting).


Ik  plaats  hieronder  een  schema  of   circuit  met  een  opamp  en  optocoupler 

Ik had een verwonding aan mijn been opgelopen, en keek er niet naar om.
Na enkele dagen begon dat te ontsteken, en zelfs mijn gehele onderbeen was rood en gezwollen.
Dit was ideaal om de zapper (voormalig schema 24 volt top) eens te testen.
Het was zeker niet het geval dat alle bacteriën gedood werden door de zapper en ik was blij dat ik antibotica kon nemen, waarna de ontsteking snel aan het minderen was.

Wel had ik vroeger positieve ervaringen als ik de stroom van voet naar voet liet gaan , er kwam rust in de darmen, en ook zag ik eens een dood wormpje bij de ontlasting, het geleek op een stukje naaigaren van 1 cm.

In het boek van Dr Hulda Clark staat dat het uitgangs voltage van de zapper tussen de 5 en 10 volt moet zijn.
Met een gewone multimeter meet je de gemiddelde waarde, als de pulsduur en de pauze aan elkaar gelijk zijn, dan meet je met de multimeter de helft van de top spanning van de blokgolf oftewel puls.
Ik denk dat met de 5 en 10 volt de topspanning bedoeld wordt.
Mogelijk was de vorige zapper dan ook veel te krachtig, en heb ik het schema iets aangepast.
Om weerstand R te bepalen meten we met een multimeter op DC stand de uitgangs spanning aan pen 6 in volt, dit delen door 15 , dat is de weerstand R
waarde (in Kilo ohm) die je nodig hebt om de stroom van 15 miliampere te verkrijgen.
Als dat bijv 0,360 kilo ohm is, dan pak je de dichtsbij gelegen standdaard waarde van 330 ohm = 0,330 kilo ohm.

De  potmeter  (regelbare  weerstand)  kan  je  eventueel  weglaten.

De  weerstand  RF  die  de  frequentie  bepaalt  ,  zorgt  ook  voor  gelijke  puls  en  pauze tijd,  oftewel  een  duty  cycle  van  50 %.

Je  kan  ook  een  regelbare  frequentie  maken  door  een  weerstand  en  een  instel potmeter  in  serie  te plaatsen  als  RF.   Bijv  een  10 k (kilo ohm)  weerstand  en  een  50 k  potmeter.

De  schakeling  met  optocoupler  is  niet  geschikt  voor  de  veel hogere  frequenties,  vanwege  de  beperkingen  van  de  optocoupler. (hoe  snel  kan  die  maximaal  schakelen ?)

 


Dit  schema  of  circuit  is  alléén  bedoeld  voor  mensen  die  al  bezig  zijn  met  dergelijke  behandelingen  en/of  onderzoek.
Stroom  kan  gevaarlijk  zijn,  nooit  op  vochtige  plekken, wondjes e.d  aansluiten,   gewoon  twee  koperen buisjes  gebruiken  voor  in  de  handen,  eventueel  ook  twee koperplaatjes  voor  onder  de  voeten.
Ik  ben  geen  electronicer,  en  geen arts,  en   ben  niet  verantwoordelijk  als  iemand  nadeel  heeft  of  krijgt  door  het  gebruik  van  de  schakeling.  Eigen risico dus.Persoonlijk geef ik de voorkeur aan frequenties tussen de 70 en 150 hertz.

Zapper voor Hulda Clark therapie, positieve pulsen , en zonder een continue onderstroom.

RF is te vervangen door een bovenstaande schakeling, de ene om de frequentie regelbaar te maken, de andere om een wat krachtiger puls te krijgen, door de pulstijd groter te maken dan de pauze tijd.